Tradiční Tříkrálová sbírka začala na Nový rok a skupinky koledníků s kasičkami budou chodit až do 14. ledna. Oficiálně bude sbírka zahájena biskupem plzeňským Tomášem Holubem v Karlových Varech ve středu 3. ledna, o den později pak v Plzni. Koledovat se bude ale i v dalších místech na západě Čech.

„V diecézi evidujeme pro tento rok šedesát kolednických míst a máme radost, že přibývají další. Letos jsou to nově například Všeruby. Bude chodit i rekordní počet koledníků, protože zapečetěných kasiček je zhruba o dvacet víc než loni, konkrétně jich letos máme 1 484, “ říká diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Laiblová.

Podívejte se video ze zahájení Tříkrálové sbírky v loňském roce v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje:

Tříkrálovou sbírku zahájil v Plzni biskup Tomáš Holub požehnáním koledníkům | Video: Zdeněk Vaiz

V Plzni bude součástí letošní celonárodní sbírky nejprve její oficiální slavnostní zahájení v mázhauzu plzeňské radnice, kde ve čtvrtek 4. ledna v 16 hodin otec biskup požehná koledníkům v katedrále sv. Bartoloměje a následující den dojde i na tradiční společné koledování plzeňských tří králů – biskupa Tomáše Holuba, primátora Plzně Romana Zarzyckého a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. Ti navštíví společně například Krajský úřad v Plzni, Biskupství plzeňské, plzeňský magistrát, pobočku ČSOB, Vodárnu Plzeň, FC Viktorii Plzeň nebo Plzeňský Prazdroj.

Kdo se s koledníky nepotká, může navštívit oficiální web sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je otevřena online kasička – platební brána. Ta má tu výhodu, že si dárce může na základě zadání města, názvu charity či uvedení PSČ konkrétně zvolit, v jaké lokalitě má jeho dar pomáhat. Přímo na pokladničkách mohou být také nalepeny QR kódy. Ty umožní darovat i lidem, kteří se s koledníky potkají, ale nebudou mít u sebe peníze v hotovosti. Zvolit lze také bankovní převod na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Diecézní charitu Plzeň 777930061.

„Jsem nesmírně vděčný, že již dvacet čtyři let vcházíme do vašich příbytků koledovat pro Charitu v rámci Tříkrálové sbírky. Děkuji všem, kdo slouží s láskou ve službě Charity, všem, kdož pomáhají svým zapojením jako koledníci a organizátoři sbírky, všem dárcům a v neposlední řadě všem, kdo se za výsledek dobré služby a za naše lidi modlí,“ říká ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

A co vlastně písmena K + M + B znamenají? Značí jména králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se přišli poklonit Ježíškovi k jesličkám, tak i význam požehnání Christus mansionem benedicat neboli Ať Kristus požehná tomuto domu. Koledníci s sebou nosí svěcené křídy, a tak se toto požehnání předává od biskupa či kněze až k dárci.

Tříkrálová sbírka navazuje na starou kolednickou tradici a v české novodobé historii ji už po 24. pořádá Charita Česká republika. Jde o největší pravidelnou sbírku u nás a v loňském roce dosáhla svého rekordu, kdy se vybralo téměř 166 milionů korun. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na většině Plzeňského a Karlovarského kraje, se vykoledovalo skoro 7 milionů korun.

Jak úspěšná bude letošní Tříkrálová sbírka by mělo být jasné do konce ledna.