Grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL rozděluje letos celkové příspěvky ve výši 1,4 milionu korun. Detaily zájemci najdou na webu Nadace Partnerství v sekci granty. Cílem výzvy je podpora výsadby stromů, obnovy a zřizování zelených prvků a lepšího hospodaření s vodou ve městech a obcích i jejich blízkosti.

Své o tom vědí v Čilé. Nejmenší vesničce (nejen na Rokycansku), kde dobrovolníci získali grant na přebudování staré požární nádrže před dvěma lety. Od té doby se obec změnila k nepoznání. Místním se postupně podařilo přebudovat celou náves a zapojit do komunitního života starousedlíky i okolní chataře.