Zatím třetině obyvatel Kařezu je určena nová čistička odpadních vod. Včera byla zprovozněna v sousedství místní sokolovny.
„Naší snahou bude, aby na zařízení byli co nejdříve napojeni všichni,“ slíbil starosta Václav Krofta. Peníze si ovšem sám tisknout nemůže, což už se projevilo při nynější realizaci. Akce za více než patnáct milionů byla rozdělena do dvou etap. Přede dvěma lety pracovníci společnosti Silnice Nepomuk kanalizační řad splaškové a dešťové vody pro novou obytnou zónu. V další fázi na to navazovala vlastní čistička, čerpací stanice a řad pro třetinu obce. „S evropskými dotacemi jsme nepochodili. Takže k původním 1,6 milionu korun jsme dalších deset milionů získali prostřednictvím ministerstva zemědělství, přes dva miliony vynesl prodej pozemků pro rodinné domy, pět set tisíc jsme dali z kasy a milionový je úvěr,“ odtajnil Krofta financování.