close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

Novomanželských párů bylo 33. Z toho čtrnáct dvojic zvolilo zámek (osmkrát v kapli, čtyřikrát altán a dvakrát terasu). V sídle úřadu zněl svatební pochod šestkrát a třikrát byl dějištěm Zbirožský dvůr i kaple svatého Vojtěcha v Ostrovci-Lhotce. Zbývající snoubenci si pak zvolili individuální prostory (v Líšné na hřišti nebo v kostele), na zahradě domu ve Zbiroze, atd.

Vítání nových obyvatel města se konalo jen v září…