Jana Vávru ze SOŠ, obor informační technologie, jsme zastihli chvíli po obhajobě maturitní práce. „Sice jsem téma představil už v rámci školního, okresního i krajského kola Středoškolské vědecké činnosti, ale tam jsme na to byli se spolužákem dva. Teď jsem ho musel prezentovat za sebe, takže míra sebejistoty byla daleko nižší,“ konstatoval.

„U mě momentálně převažuje úleva, že je to za námi. Nejtěžší podle mě byla praktická ústní část maturity, a to předmět hardware a počítačové sítě v jednom, zaměřený na informatiku. Měl jsem šílenou otázku – routování, ale dobrý,“ sdělil Lukáš Bende. Aleš Vild, poté co mezi sebou a zkoušejícími zavřel dveře, informoval: „Vytáhl jsem si tiskárny, jedinou otázku, co jsem nechtěl. Ale člověk si musí poradit.“ Jan Köstel už byl v po-klidu, odmaturoval. „Ústní zkoušky i obhajoba byly dobré. Existovala šance, že si vytáhnu, co absolutně nechci, ale měl jsem štěstí,“ zavzpomínal Honza, který přišel kamarády podpořit. Ondra Mourek, zrovna se chystající na horkou židli, to ocenil. Absolvoval zatím jen obhajobu maturitní práce na téma webové stránky jako výukový portál. „Mluvil jsem poměrně dlouho a zvládl i otázky, takže v tomto směru dobré. Za chvíli jdu ale na hardware, a to je pětadvacet nelehkých otázek z oblasti informatiky.“

S oborem informační tech- nologie se leckteří v předešlých letech dost prali, letos ale třídní učitelka Lenka Likeová zářila spokojeností. „Mám z kluků radost, podávají pěkné výkony,“ zaznělo.

Zástupkyně ředitelky Milada Mužíková byla spokojená i s výsledky absolventů ekonomického lycea. „Už dosáhli čtyřikrát na vyznamenání a jednou i na samé jedničky. Dokonce didaktické testy, o nichž se dost mluví, dopadly u nás dobře,“ hodnotila. K testům se za studenty vyjádřil Köstel: „Jejich náročnost se hodně rozebírá, ale nepřišly mi tak těžké. Nějaké chytáky tam byly, student s průměrnými výsledky by je měl ovšem dát.“ Ondra Vlach z gymnázia, který už měl celé maturitní klání úspěšně za sebou, zastával týž názor.: „Třeba z matematiky nebyly příkla-dy až tak náročné, ale času na vypracování bylo málo. Asi čtyři minuty v průměru, proto bylo zvládání náročné,“ objasňoval. Celkově uspěl při maturitě výborně, a to ještě dvojí úsilí věnoval ročníkové práci. Nejprve téma pojal jako biologický výzkum. Maturoval ale z matematiky, proto vymyslel způsob, jak výstupy využít z jiného pohledu, a vznikla maturitní práce Statická analýza párových hodnot.