Rokycanští si nejprve dali sraz s početnou skupinou kolegů ze Spáleného Poříčí a dětmi z 15. ZŠ Plzeň. Sešli se na vlakové zastánce v Dou– bravce. Poté společně zamířili na významné zimoviště vodního ptactva ke svatému Jiří v Plzni, kde se v této době vyskytuje celá řada zajímavých druhů. „Kromě labutí, kachen a lysek můžete spatřit slípku zelenonohou či zaslechnout ledňáčka říčního, který je nazýván létajícím drahokamem našich vod,“ upozorňoval Pavel Moulis a doplňoval pozorování i dalším výkladem. Přítomným byly do určité míry vodítkem i informační tabule s vyobrazením druhů ptáků, vyskytujících se v lokalitě, i dalšími informacemi o ptačí říši.

Účastníci výpravy postřehli i několik volavek, morčáků velkých a desítky kormoránů. Novinkou pro mnohé se stalo setkání s brkoslavy severními, sbírajícími potravu. Tyto ptáky, velké jako špaček, s hustým nadýchaným opeřením a krátkým, žlutě zakončeným, ocasem a červeně zabarvenou chocholkou na hlavě, viděli leckteří poprvé. „V Evropě je považován za invazní druh, objevující se jednou za několik let. V posledních letech jej však pozorujeme téměř každou zimu. Živí se bobulemi, ale nepohrdne ani neočesanými jablky,“ informoval Moulis.

Ze zimoviště vedla trasa výpravy kolem řeky k Dolanskému mostu. Zhruba v polovině cesty se uskutečnila větší přestávka, spojená nejen s opékáním pochutin na ohni, ale i rozdáním kalendáře akcí ochránců přírody z rokycanské Švermovy ulice. „Udivilo mě nejen množství vycházek a zájezdů, ale i společenských akcí a v neposlední řadě brigád,“ sdělil Petr Nový z Plzně.

V rámci vycházky nebyla nouze o sledování drobných ptačích druhů, obsazujících teritoria, či poslouchání prvních nesmělých trylků sýkorek. „Je to předzvěst nadcházejícího jara, v přírodě už jsou slyšet první projevy zvířecí lásky. Svá území obsazují výři či krkavci, lze očekávat i pozorování prvních zajíčků či mláďat divokých prasat,“ upozorňoval Moulis.

Ačkoli ve skrytu duše leckdo očekával i zahlédnutí orlů mořských, kteří se kolem řeky pravidelně vyskytují, představy se nevyplnily. „Zřejmě jsou již i oni v tuto dobu na svých obvyklých hnízdištích či se mladí nedospělí ptáci potulují jinde,“ vysvětlovali ochránci. „I úbytek severských druhů – morčáků a kormoránů – byl oproti jiným rokům znát. Přesto jsme byli všichni s výsledkem pozorování, které umocňovala i přátelská atmosféra, spokojeni,“ sdělila Helena Spálenková.

Další vycházku chystají rokycanští ochránci přírody už 14. března, a to ke Skryjským jezírkům. K tradičnímu sázení stromků se zájemci zase mohou připojit 28. března a následně 4. dubna.