Představitelé Rokycanovy župy ČOS školili své cvičitele. A že pojali záležitost hodně vážně, o tom svědčí kurz s padesáti vyučovacími hodainami. Dějištěm byl většinou malý sál rokycanské sokolovny, kam ve dvou víkendech dorazili zástupci jednot z Oseka, Dobříva, Stupna i dalších míst. „Scénář obsahuje prohloubení vědomostí v aerobiku, gymnastice, zdravovědě, ale třeba i v tanci nebo moderních sportovních odvětvích,“ uvedla za organizátory náčelnice župy Jana Svobodová. Byla také u závěrečných zkou– šek, při nichž úspěšní frekventanti obhájili III. třídu.
V první polovině dubna se koná valná hromada TJ Sokol Rokycany a v polovině měsíce závody sokolské všestrannosti na župní úrovni.