Investici dobrovolného svazku Horní Berounka, povodí Klabavy za bezmála šest milionů korun završila bezproblémová kolaudace. Kompletně je nyní zrekonstruovaná část od dálničního mostu kolem vodní nádrže až na okraj Klabavy se šířkou komunikace tři metry. „Vyprojektovaný a následně realizovaný je bezpečnější výjezd do křižovatky s frekventovanou silnicí. Původní značně nepřehledné vyústění cyklostezky před Klabavou vyřešilo dobudování 38 metrů cesty pro chodce a cyklisty,“ sdělila manažerka svazku obcí Jana Švandrlíková.

Slavnostní otevření je v sobotu 10. června spojené se sedmnáctým ročníkem cyklovýletu od Plzně pod Brdy. Letos s názvem Z Rokycan do Kyšic a kromě opraveného úseku u Klabavy bude zprovozněna i část stezky z Kyšic do Červeného Hrádku. Zde s podílem Plzeňského kraje, Kyšic a městského obvodu Plzeň 4. Start je v 10 hodin z Masarykova náměstí v Rokycanech a v cíli U Ženíšků v Červeném Hrádku bude zajištěno pro účastníky občerstvení.

O učební obor je nyní značný zájem. V Jeřabinové ulici se může objevit až padesát nových tváří
Patnáct automechaniků skládalo v Jeřabince závěrečnou zkoušku. Mezi nimi i dívka

V dobrovolném svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy je registrováno osmnáct míst z Rokycanska a Dýšina s Kyšicemi z Plzeňska.