Pokud příspěvek schválí zastupitelé, cyklotrasa vznikne v Rokycanech podél Plzeňské ulice až k sádkám, kde se napojí na fungující trasu do Klabavy, Ejpovic a Plzně. „Z rozhodnutí mám pochopitelně obrovskou radost. Jde především o větší bezpečnost jezdců, kteří zatím musí jezdit po frekventované komunikaci,“ vyjádřil se předseda Dobrovolného svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy a zároveň starosta Holoubkova Lukáš Fišer. Kraj poskytne na výstavbu nové části 4 327 323 Kč. Plánovaný úsek v délce 673 metrů a šířce tří metrů začne napojením na už postavený průtah cyklostezky městem za připojením Baarovy ulice na Plzeňskou. Cyklostezka tu povede souběžně při jižní straně vozovky. S vlastní realizací se má podle Fišera začít v příštím roce.