Nadpoloviční většina necelé čtyřicítky členů nejprve vyslechla výroční zprávy o činnosti a hospodaření klubu. Účastníci se seznámili s plány pro letošní rok. Nesmělo chybět poděkování všem, kteří se v minulém, pro Pavlovsko do jisté míry výjimečném roce, podíleli ať už sponzorsky nebo pomocnou rukou na výstavbě nového klubu a přípravě tradičních akcí.

„Pro letošek má Pavlovsko více než ambiciózní plány. Jen namátkou jmenujme tradiční venkovskou zabijačku, country bál, dva rybářské závody, dětské i dospělé olympijské hry, tři nohejbalové turnaje a samozřejmě mikulášskou a silvestrovské posezení,“ jmenoval akce jeden z činovníků, Martin Spal.

Aby toho nebylo málo, v plánu jsou terénní úpravy ve středu osady, pročištění tamní nádrže a dosazení zeleně. To vše z dobrovolných příspěvků členů klubu, sponzorů a za podpory Dobříva.

Bez těchto sponzorů a partnerů by se tyto plány jen stěží uskutečňovaly.