„Sjezd vlastně existuje od počátku dálnice. Tehdy byli Svojkovičtí a Volduští proti, že by se v obcích zvýšila doprava. Po šestnácti letech v něm naopak vidí záchranu,“ uvedl Miroslav Jaroš, vládní zmocněnec pro státní silnice v Plzeňském kraji.

Druhý rokycanský sjezd by ale nejvíce ulevil okresnímu městu. „Už tak hustou dopravu tu zvyšuje průjezd stodvacítky kamionů denně,“ informoval starosta Rokycan Jan Baloun. „Část z nich to městem navíc bere i dvakrát, aby zase najely na dálnici po vyložení či nabrání nákladu,“ dodal k průzkumu Radomír Mrkvan, ředitel Správy a údržby silnic Rokycany. Volduchy a Svojkovice nejvíce zatěžuje těžká doprava směřující do průmyslové zóny k závodu Borgers, ale i transport spediční firmy Duwenbeck. Dopravně by se ulevilo i blízkému Holoubkovu.

„Dělala jsem v obci anketu a vítali by, kdyby se nám vyhnula kamionová přeprava. Dost otřesným způsobem tu tito řidiči jezdí. Hlavně kvůli tomu děláme chodníky. Aby– chom lidi ochránili,“ říká starostka Miroslava Kodlová. Ve stejném duchu se vyjádřili i Svojkovičtí. Navíc pro mnohé sjezd představuje i zkrácení a zrychlení cesty. „Vyhnuli bychom se objížďce přes Ro– kycany. Tím současně klesne i zatíženost tohoto dopravního uzlu,“ míní podobně jako jiní z oblasti i Jan Mraček.

V případě sjezdu Rokycany – východ by se ale nejednalo o pouhé zprovoznění už hotového. Vzhledem k původní averzi ze strany Svojkovic a Volduch, která se proti němu zvedla, má jen technické parametry. Ty neodpovídají běžnému silničnímu provozu, využívat ho mohou jen vozidla záchranného systému.

„Sjezdové rampy je potřeba prodloužit a zvýšit náspy. Možnosti už jsme minulý rok projednávali se Ředitelstvím stavby silnic a dálnic,“ uvedl Jaroš. „Smůla je, že vzhledem ke změně různých postů je třeba vyvinout novou iniciativu,“ zaznělo na schůzce v rokycanské radnici. Příští týden skupina, jež si prosazení sjezdu vzala za své, v kontaktování různých míst pokračuje.

Předběžná studie je hotová, postaral se o ni Borgers, který se ve věci po výstavbě závodu ve Volduchách začal angažovat. „Plánují tam centrální úložiště, kam by proudily výrobky i z Rokycan a Hrádku a teprve tam se nakládaly pro transport,“ vysvětloval starosta Svojkovic Petr Mudra. Doplnil, že územní plán, který si nechali zpracovat, už počítá s obchvatem obce pro případný nájezd na dálnici. Územního plánu Volduch se situace zatím nedotýká.
„Studii, jíž dal pořídit Borgers, převzal kraj a kontaktoval Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Předpokládali jsme, že ho dále rozpracují,“ vysvětloval starosta Baloun.

„Jde i o to,“ dodal, „že policie požadovala sjedy a nájezdy ve větším rozsahu. Teď bude otázkou nového vyhodnocení, jestli sjezd zůstane v místech, kde byl, nebo se posune,“ objasňoval. Původní finanční rozvaha ke studii Borgersu počítala s úpravami asi za čtyřicet milionů. „Požadavky policie by ale finanční náklady možná zdvojnásobily,“ vyčíslil Jaroš.

V záležitosti sjezdu Rokycany – východ se uprostřed týdne sešel s generálním ředitelem ŘSD Alfrédem Brunclíkem. „Přislíbil nám podporu. Pro zahájení projekční přípravy sjezdu je třeba začít s vypracováním investičního záměru a jeho schválením. Podání by se mělo ujmout ředitelství. V projednávání sjezdu pokračujeme po neděli,“ sdělil Jaroš.