Realizací akce za 189 milionů korun (bez DPH) byly pověřeny dvě firmy. „Mají za úkol dokončení stavby do 55 dnů, tedy do 31. října,“ zdůrazňuje Adam Koloušek z ředitelství silnici a dálnic ČR.

Rekonstrukci mezi 67. a 64. kilometrem si vyžádaly podélné nerovnosti v povrchu vozovky. Kromě toho bude modernizován střední dělící pás a dále jsou součástí investice úpravy dešťové kanalizace, oprava mostního objektu, oplocení, lepší prostupy k hláskám SOS nebo ochrana optické trasy a kabelového vedení.

Řidiči musí počítat s omezením provozu ve třech etapách. „Doprava bude vedena provizorními jízdními pruhy v režimu 2+1,“ upozorňuje Koloušek a připomíná proměnlivě uzavřený sjezd i nájezd u Ejpovic na exitu 67.

Úvodní část potrvá 14 dnů a dotkne se opravy levého pásu. S tím, že vyznačeny bu-dou dva pruhy na Plzeň a jeden na Prahu s rozdělením dočasnými svodidly. Následuje prostřední fáze, plánovaná na 33 dnů. Stěžejní je opět rekonstrukce levého pásu, ovšem se zkrácením uzavírky. Bude možné sjet ve směru od Rozvadova na Ejpovice, ale nájezdová větev na Prahu zůstane uzavřena. Zbývá závěrečná operace s osmidenní opravou středního pásu, nebude zavřený žádný křižovatkový nájezd.