„Jedná se o okrasné kultivary třešní a jsou po celém náměstí, v Jeřabinové ulici i jinde po městě,“ sdělila Vladimíra Hupáková z MěÚ Rokycany.

Pokud jde o Jeřabinovou ulici, stromy krášlí jen její horní část. V té spodní za odstraněnou starou zeleň není náhrada. Výsadbě brání sítě umístěné v zemi.

Konkrétně v Rokycanech je to problém obrovský, potýkáme se s ním na četných místech. Různé sítě a ještě i vandalismus,“ dodala Hupáková. S výsadbou nových stromů se zatím ve městě nepočítá. Pouze s dosadbami. Teď v dubnu se například měnily lipky za ty postupně vandaly zničené v Čapkově ulici.

Pokud se bude rekonstruovat ulice B. Němcové, díky přeložkám sítí by se tam mohla vysadit až stovka nových stromů.