První slavnostní událostí je setkání s dvanácti nejvěrnějšími a nejvytrvalejšími čtenáři zkrátka s těmi NEJ.

Akci Rokycanští uskutečňují u příležitosti Měsíce čtenářů, jímž je březen. „Volba nebyla jednoduchá, naše knihovna má dva tisíce pět set uživatelů a všech návštěvníků si vážíme,“ uvedla zástupkyně ředitelky zařízení Jana Au- brechtová. „Vytipovaná dvanáctka obdrží dárkový certifikát, který jim zajišťuje bezplatnou registraci v naší knihovně na dobu roku. Navíc je pro ně připravená mimořádná nabídka novinek z kniž- ní produkce. Ty si budou moci na místě půjčit,“ prozradila.

Ke druhé velké události dojde v podvečer. Knihovnu města navštíví dánský velvyslanec, aby zahájil tradiční Noc s Andersenem. Této celostátní akce zaměřené na podporu dětského čtenářství se Rokycanští zúčastňují už po-dvanácté! Při dané příležitosti také velvyslanec Ole Moesby pokřtí nový pohádkový strom příznačně nazvaný Pohádkovník. Pokud jde o program nachystaný na večer, malí hosté se mohou těšit na spoustu soutěží, četbu, pohádkovou stezku a další.