Velmi často však mají lidé zkreslené představy o výši těchto dávek i o způsobu posouzení nároku.
V prvé řadě je pro posouzení nároku důležité s kým žadatel žije ve společné domácnosti. Pokud spolu žijí rodiče a děti bez partnera posuzují se jejich příjmy dohromady, a to bez ohledu na jejich věk. Společně se posuzují také manželé. Žije –li v domácnosti důchodkyně pouze se svým dospělým synem, jedná se o jeden okruh společně posuzovaných osob. Má-li však syn manželku a dítě, je babička posuzována samostatně a rodina syna též.

Dále se posuzují příjmy společně posuzovaných osob, tj. nejen příjmy z výdělečné činnosti, ale také důchody, příjmy z nemocenské, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z nájmů atd. Tyto příjmy se porovnají s životním minimem, které pro jednotlivce činí 3 126 Kč. U rodiny je životní minimum stanoví součtem jednotlivých částek, tj. u žadatele 2 880 Kč, druhé dospělé osoby 2 600 Kč a dětí dle věku od 1 600 Kč do 2 250 Kč. Například životní minimum rodiny se dvěma dětmi ve věku 7 a 16 let je 2 880 + 2600 + 1960 + 2250, tj. 9 690 Kč. Pokud jsou příjmy rodiny větší než uvedené životní minimum, není rodina z pohledu zákona v hmotné nouzi. Mimořádné a jakékoli výdaje nelze při posuzování nároku zohledňovat, nepřihlíží se ani k exekucím a dluhům.