„Mám obrovskou radost,“ konstatoval starosta Hrádku Jaroslav Perlík. „Točím se kolem akce od roku 1998, jsem rád, že se po všech možných peripetiích plány naplňují,“ dodal. Připomněl také, že projekt, jakožto propojení průmyslových zón a Plzně severu, si v roce 1998 vymyslelo sdružení obcí Horní Berounka povodí Klabavy. Navíc bylo cílem zbavit nadměrné kamionové přepravy obě už zmiňovaná města a s nimi hlavně Kamenný Újezd.

„Oddechneme si, vždyť nová silnice, dokončená v roce 2006, je už zase zničená. Kromě toho ubudou zplodiny z aut,“ konstatovala starostka Újezda Jarmila Vaňourková. Doplnila, že jakkoli místní vítají, že stavba už je zahájená, mají obavu z možných střetů ze stavební technikou.

Od první studie, která vznikla v roce 1999, se podařilo přes Ředitelství silnic a dálnic protlačit záležitost až ke zpracování projektu. „Bylo to neuvěřitelné martyrium a leštění klik. Státní fond dopravní infrastruktury nakonec vyčlenil pro akci tři sta šedesát milionů a už jsme získali i územní rozhodnutí. Pak se ale přišlo na vzácné sibiřské kosatce a kuňky. Vyřizování se vleklo a my o peníze přišli,“ připomněl Perlík. Následně vznikly kraje a řešení záležitosti připadlo už jim. Postupně se ještě měnily některé parametry stavby, třeba se zužovala silnice a podobně. Pro obchvat se ve finále ale přece jen podařilo znova najít finance, což občany okresu moc těší,“ dodal Perlík.

„Dodnes si pamatuji, jak mě zástupci Rokycanska v Brně získávali pro obchvat a uplynulo dva a půl roku a stojíme tady,“ zavzpomínal včera u pří- ležitosti slavnostního zahájení akce Jaroslav Bauer, první náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy. Informoval, že na výstavbu se počítá s náklady 360 milionů. „Jsme nucení vyvlastňovat pozemky, proto musela být rozdělená na dvě etapy. První úsek by měl stát sto sedmdesát milionů a s dokončením se počítá v květnu příštího roku. Plzeňský kraj přispívá patnácti procenty, jinak bude dílo financované z prostředků Regionálního operačního fondu Jihozápad,“ doplnil Bauer.

„Doufáme, že nejen první úsek, ale celá stavba bude brzo zkolaudovaná. Postavili jsme novou krásnou silnici v ulici Boženy Němcové a neradi bychom, aby ji kamiony mezitím zničily,“ míní starosta Rokycan Vladimír Šmolík.

Dílo vysoutěžilo sdružení firem Swietelsky Vodohospodářské stavby Teplice. Šéf projektu Jiří Doubrava informoval, že oficiálnímu zahájení stavby už od minulého týdne předcházejí přípravné práce. Jedná se o zoologický průzkum pod odborným dohledem biologa a transfer vzácných živočichů i rostlin z okolí bývalých rokycanských kasáren. „Se svolením úřadů jsme se v téže lokalitě rovněž pustili do kácení, než stačí zahnízdit ptáci. Teď přijde na řadu skrývka ornice od Šťáhlavské až po Veselskou,“ vysvětlil. Vlastním zemním pracím ovšem musí předcházet ještě přeložky sítí.

Rokycany se budou na akci podílet výstavbou nájezdu na obchvat ze Šťáhlavské. „Máme hotové územní řízení, ale v sou- časnosti je přerušené kvůli dořešení majetko-právních vztahů. Pak už zažádáme o povolení pro stavební řízení,“ popsal starosta Šmolík.