Prostřednictvím textů, dobových fotografií a trojrozměrných exponátů včetně historické techniky a zmenšeného modelu se zájemci seznámí s událostmi bezprostředně souvisejícímis osvobozením Československa v roce 1945. Výstavua plánovaný program oslav připravovali od února desítky dobrovolníků a členů Klubu vojenské historie. Opatření při boji se zákeřným virem však jejich práci zkomplikovala.