„Právě toto období je nejdůležitější pro nadcházející turistickou sezónu 2015," tvrdí ředitel instituce František Koch. „I letos, ostatně už v duchu každoroční tradice, chceme návštěvníky překvapit řadou novinek. Takových, které pak v průběhu sezóny nelze realizovat. A tak nyní opravdu pilně pracujeme na nových lákadlech," podotkl.

K nejvýznamnějším patří budování úplně nové expozice nazvané Vojenství ve městě Rokycany. Patří jí prostory zatím pro veřejnost nepřístupné bývalé depozitní prostory pro palivo a okysličovadlo raket SCOUT, jež byly ve výzbroji rokycanské posádky. „Expozice zahrne počátky a výstavbu vojenství v Rokycanech i jeho dopad na běžný život ve více než stoletém působení, tedy od od roku 1898. Jelikož posádka od konce roku 20011 není součástí města, pokládáme za nutné zmapovat a zachovat část historie Rokycan, která byla s dlouholetým působením armády spojená," objasňoval Koch. K vidění budou dokumenty, včetně posádkových kronik, ale i modely a trojrozměrné exponáty.

Je třeba říci, že zpracovateli expozice jsou nejen aktivisté muzea, ale také bývalí důstojníci posádky. „Neúnavným ´hnacím motorem´ a odborným poradcem výstavy je bývalý příslušník rokycanské posádky Oldřich Blažek," zaznělo od vedení muzea. Veřejnosti se ale také otevře nová část vnitřní expozice věnovaná památce parašutisty z nedalekých Břas Jiřího Potůčka Tolara. Jako jeden z členů výsadku Silver A se za druhé světové války díky vysílačce Libuše významně podílel na navázání a udržování radiotelegrafického spojení.

pokračování na straně 2 pondělního vydání Rokycanského deníku