Východní stranu obce lemuje údolí Radnického potoka. První písemná zmínka o Bujesilech, dle kroniky „vsi lidí vládnoucích svými bujnými silami“, pochází z roku 1227 a dokládá tehdejší příslušnost ke klášteru svatého Jiří. Nejvíce obyvatel měla vesnice kolem roku 1880, kdy v ní žilo více než 200 lidí.

Rozloha: 6,2 km²

Počet obyvatel: 69

Pamětihodnosti: roubené zvonice na návsi pocházející z roku 1827, venkovská usedlost čp. 10