Rozloha 12,07 km2
Počet obyvatel 228

První písemná zmínka pochází z roku 1379. Název vesnice je odvozen ze slova hórka ve významu malá hora. V historických pramenech se objevuje ve tvarech: Horka (1379), w huorkach (1478), Huorky (1505) a Hurky (1655).

Složení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce čítá sedm lidí. Starostkou je Jana Kešnerová, místostarostou Jakub Václavů, členy Jindřich Praum, Pavel Čech (šéf kontrolního výboru), Marcel Roth (předsedá finančnímu úseku), Jiří Mráček a Václav Moudrý.

Obecní les: Hůrkám patří 128 hektarů

V majetku obce je 128 hektarů lesních porostů. Jejich údržbou a zvelebováním byl pověřen zastupitel Jindřich Praum. Kromě něho se na zvelebování Hůrek podílejí tři senioři.

Věkový průměr je v Hůrkách téměř 46 let

Nádherně položená je vesnice mezi Holoubkovem a Dobřívem. Stranou od hektického dění a přitom na dohled od okresního města.

K prvnímu lednu 2021 žilo v Hůrkách 224 obyvatel. S věkovým průměrem bezmála 46 let a téměř shodným počtem mužů a žen.

Starostka Jana Kešnerová fungovala do roku 2018 jako místostarostka, pak povýšila: „Třetím rokem funguji jako uvolněná starostka, protože při práci to zkrátka stihnout nešlo. Máme tu sice zavedené úřední hodiny, ale kdo potřebuje pomoci, toho neodmítnu.“

Populární je obnovená Krčma u Fabiána. Její nynější majitelce byl přidělen obecní byt nad hasičárnou, takže to nemá k výčepu daleko. Tři dny v týdnu funguje i prodejna smíšeného zboží. Po hodině, ovšem zákazníkům to na základní nákup stačí.

Pokud jde o veřejnou dopravu, vede přes Hůrky jedna linka. Kvůli minimálnímu vytížení se zrušenými poledními spoji. Občané mohou využít za sympatický obecní automobil poplatek a dojet si především k lékaři do Holoubkova, Rokycan či Plzně.

Srpnové kino v Hůrkách - zahrada krčmy nabídne Hartla

Na neděli 8. srpna po 21. hodině (se setměním) je v centru obce přichystané promítání filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Dějištěm bude zahrada Krčmy u Fabiána, kam jsou zvaní domácí i přespolní návštěvníci. Akce je pořádána pod záštitou TJ Sokol Hůrky a ve spolupráci se zmíněnou restaurací. Zajištěné je občerstvení včetně grilování a doporučené jsou židličky nebo deky.

Dnešní akce pro rybáře - u vody je sraz v osm hodin

Dětské rybářské závody se konají dnes na ploše za házenkářským hřištěm. Účastníci se mohou hlásit od 8 do 8.30 hodin a pak to vypukne. Rybářský lístek podmínkou není, ovšem aktéři to musí s pruty umět. Ceny pro malé šikuly jsou nakoupené.