Počet obyvatel: 1200

Rozloha: 12,59 km2

Turistické zajímavosti: gotický kostel sv. Bartoloměje

socha Panny Marie Bolestné

Zastupitelstvo je devítičlenné. Zřízené jsou dále tři výbory

Volduchy – Starostou obce je Michal Černý, jeho zástupcem Pavel Šnajdr.

Dalšími sedmi členy zastupitelstva jsou Lubor Moravec, Václav Budín, Martina Čaplová, Dagmar Sedláčková, Jana Krátká, Aleš Ryba a Michal Svoboda.

Ilustrační foto.
Rokycanští lesáci staví znovu ploty

V souladu se zákonem jsou jmenované komise. Kontrolnímu výboru předsedá Karel Aubrecht a členy jsou Hana Pořízková s Pavlem Vaněčkem.

Finanční výbor má pod palcem Jana Krátká a úřaduje společně s Marií Aubrechtovou, Dagmar Kovářovou, Martinou Potůčkovou a Radkou Vávrovou.

Ve Volduchách funguje i kulturní a sociální výbor. S Martinou Čaplovou (předsedkyně), Hanou Pořízkovou, Simonou Šindelářovou, Milenou Dostálovou, Jaroslavou Smutnou, Miloslavou Svobodovou a Martou Neumannovou.