V neděli 13. listopadu oslavíme v Rokycanech Den veteránů.
Program bude zahájen modlitbou a svěcením praporů od 9 hodin v kostele Panny Marie Sněžné.
Po skončení mše svaté následuje na Masarykově náměstí pietní akt u plakety 2. pěší divize.

Vedle představitelů rokycanské radnice se oslav zúčastní zástupci americké veteránské organizace Veterans of foreign wars, Armády České republiky - Krajského vojenského velitelství Plzeň, Armády České republiky 13. dělostřelecké brigády Jince, Československé obce legionářské, současných válečných veteránů Armády České republiky z Rokycan a okolí, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších.

Součástí programu je malování vítězných obrázků ze soutěže základní škol na téma Kdo je válečný veterán před radnicí (doprovodná výstava bude instalována v průchodu radnice), ukázka historické vojenské techniky, kterou představí Military Car Club Plzeň a Klub Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech a ukázka současné vojenské techniky 13. dělostřelecké brigády Jince.
Představí se Armáda České republiky se svým stanem, Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech a folková kapela z Borku Ahasver´s.