„Letošní nejvýznamnější investici, a to v hodnotě šest a půl milionu, vydáme na výstavbu nové komunikace v rámci napojení Chejlav. „V současnosti se firma zabývá zemními pracemi, nyní je hotovo asi patnáct až dvacet procent stavby,“ sdělil holoubkovský starosta Miroslav Vild. Silnice by měla být podle něj dokončena v listopadu. Kromě toho se v Holoubkově chystá také vybudování veřejného osvětlení a chodníku od výjezdu na Těškovskou až k dopravní značce označující začátek obce.

Další dvě investice se týkají devítiletky a hřiště. „Během prázdnin se ve škole zvládla vyměnit okna, malování celého objektu, částečná oprava střechy a teď ještě dojde na úklid,“ vyjmenoval starosta. Ještě významnější je ale úprava okolí školy. „Konečně budeme mít hřiště, po kterém už dlouho řada rodičů s malými dětmi volala. Přibude nové oplocení, skluzavky, houpačky, prolézačky a dva altány pro posezení rodičů i venkovní výuku,“ popsal Vild.

Obyvatelé obce vítají zejména akce pro děti. „Velice chválíme snahu zastupitelů udělat tu zázemí pro nejmenší. Hřiště tady opravdu chybělo,“ svěřila se mladá maminka, která se představila jako Lenka. Hřiště by mělo být podle starosty dokončené během září, otevření veřejnosti však záleží kvůli zatravnění povrchu na počasí.

Rekonstrukce školy a výstavba hřiště se vyšplhají na částku milion šest set tisíc. Obec získala dotaci tři sta tisíc z programu Plzeňského kraje a stejnou částkou podpořili investici z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

M. Šmejkalová, G. Karníková