„Budeme malovat, kreslit, vyrábět předměty z keramické hlíny, vyhledávat a také třídit informace na počítači. Celým programem se prolíná téma koloběhu vody v přírodě,“ popsala ve čtvrtek dopoledne jedna z vedoucích tábora, Tereza Černá.