Zvykají si na školní režim a získávají potřebné návyky. Včera se pochlubili, co už umí. Písničkou Beruška například dokázali, jak už dokáží počítat a že znají barvy. Naučili se ale i další básničky a písničky. Vlastnoručně také vedle krásných čelenek, jimiž se na snímku pyšní, zhotovili jako poděkování maminkám za péči a lásku hezká přáníčka. Dokonce je i podepsali, protože už zvládají tiskací písmena.

Výrobou zároveň prokázali zdokonalení v jemné motorice. Během roku ale cvičili i sluchové a zrakové vnímání, vylepšovali komunikaci a spoustu dalšího. O patnáct dětí se stará učitelka Milena Palusková s asistentkami Monikou Zikmundovou a Zdeňkou Klémovou.