Průvodcem jim byl šéf areálu Robert Beneš, který kluky i děvčátka seznámil se zvířecí říší jeho rajónu. Malí turisté spatřili zubry, laně divoké koně a v tůni si detailně prohlédli kuňku žlutobřichou, která se řadí mezi ohrožené druhy.

Pro skupinu předškoláků to byla akce mimořádná a prý se do jižní části města brzy vrátí.

V Plzni se uskutečnil 22. ročník memoriálu Jiřího Hrubého.
Rokycanští policisté nenašli přemožitele