„Oddělení má dlouhodobě stabilní personální zázemí a poskytuje lékařskou péči nejen dětem z Rokycanska, ale i z celého kraje. V době epidemie zajišťuje lůžka pro překlad z FN Plzeň nebo nemocnice U sv. Jiří. Pohotovostní služba funguje ve všedních dnech od 15.30 do 7. hodiny ranní, o víkendech a svátcích nepřetržitě. S tím, že tu měsíčně takto ošetříme čtyři sta malých pacientů,“ je mimo jiné obsaženo v dokumentu, podepsaném primářkou Jaroslavou Paduchovou i jejími kolegy Alexandrou Katrušinovou a Robertem Neklem.

„Reagujeme na nepřesné a zkreslené informace týkající se budoucnosti dětského oddělení v Rokycanské nemocnici, která je součástí skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. Prohlašujeme, že v žádném případě nejednáme o zrušení dětského oddělení, jak je nepřesně uváděno. Nemocnice napříč celou republikou včetně Rokycanské v současnosti řeší se zdravotními pojišťovnami smlouvy o rozsahu poskytované péče od roku 2025. V jednáních s Rokycanskou nemocnicí navrhly zdravotní pojišťovny upravit model dalšího fungování dětského oddělení tak, aby odpovídal současnému nízkému vytížení lůžek (v průměru necelé tři děti). Nejedná se ani o zrušení dětského oddělení, ani o zrušení ambulancí ani o zrušení dětské pohotovosti, která naopak měsíčně ošetří několik stovek,“ zdůrazňuje mluvčí skupiny Jiří Kokoška. Jde podle jeho slov pouze o hledání nového modelu fungování lůžkové části, přičemž vedení nemocnice, Skupiny NPK i vedení kraje v probíhajících jednáních požadují, aby zásahy do lůžkové části byly minimální a aby lůžková péče byla zachována v co nejširším rozsahu. Jednání s tímto cílem pokračují.

Mohlo by Vás zajímat: Na Kobylce panuje pravá letní vodácká atmosféra

Tábořiště Kobylka u Berounky v blízkosti Liblína na Rokycansku. | Video: Deník/Veronika Krátká