„Škoda, že nemůžeme do sokolovny, která je v havarijním stavu. Takhle se musíme vtěsnat do menšího sálu a odmítat další uchazeče,“ posteskla si ředitelka kontaktního místa Úřadu práce Iveta Šimanová. Poděkovala kolegyním za nápadité aranžmá a vedení města za finanční podporu.

Deváťáci dorazili prakticky z celého okresu a tentokrát nechyběli ani Strašičtí, jichž se projekt v minulosti příliš netýkal. Kluci a děvčata vstřebávali při okružní cestě přehled o nabídkách a sledovali dynamické ukázky. Například vystoupení žáků bezpečnostní školy z Plzně.

Doprovodný program pro představitele škol, Plzeňského kraje, atd. zaměřili organizátoři především na rozvoj moderních technologií. Což bylo ostatně motto letošního ročníku!