Sotva odešli žáci ze Střední odborné školy v Rokycanech na prázdniny, začala mizet i poslední stará okna. Budova je majetkem města a to hned 1. 7. zahájilo akci. Zaplatí za ni zhruba milion a šestnáct tisíc korun. Výmění se okna do dvora a v křídle souběžném s ulicí J. Knihy. Bílou střídá barva dřeva.

Kromě toho se ve škole opravují lina. Úplná výměna je naplánovaná pro jazykovou učebnu a jednu kmeno-vou třídu, kterou čeká i malování. Stejně tak učebnu výpočetní techniky.

Devítiletka TGM kvůli opravě podlah a nutnému stěhování dokonce dříve zakončila školní rok. Práce začaly v jazykové a přírodo-vědné učebně. „Nepůjde jen o výměnu lina, ale i spodních vrstev. Rekonstruovat začínáme také školní kuchyňku. Zároveň se všude bude měnit nábytek a kuchyňka se dočká i přístrojového a dalšího vybavení,“ sdělila ředitelka Alena Halířová, která chystala školu na předání svému nástupci. Pořízením schodolezu se ZŠ nově stane bezbariérovou. Zkrátka nepřijdou ani další dvě základní školy města. Všechny totiž uspěly ve výzvě IROPu ITI Plzeň.

„V ZŠ Jižní předměstí díky tomu získáme nábytek, vel-koformátové LCD tabule a další vybavení do odborných učeben chemie, přírodopisu a fyziky, dále do učeben jazyků a informatiky,“ sdělil ředitel Bohumil Nosek. Doplnil, že v projektu zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku si už před koncem školního roku žáci také vyzkoušeli. V ulici Míru se největší proměny dočkaly dílny. „Měli už jsme staré, proto budou zcela nově vybavené. Chybět nebudou ani elektrostoly, které umožní i stavbu malých robotů či podobně, a 3D tiskárna,“ pochlubila se ředitelka Hana Šlégrová. Dále ze dvou malých jazykových učeben vznikne jedna větší vybavená novými notebooky. Využívat ji bude možné též pro výuku informatiky. Nových počítačů se dočká počítačová učebna a ZŠ získá i mobilní tabletovou učebnu, která díky přenositelnosti bude využitelná ve všech předmětech. Zmíněné doplní dvě interaktivní tabule.

„Školy tak získají moderně vybavené učebny za více než 9,5 milionu korun. Podíl města jako zřizovatele přitom bude pouze desetiprocentní,“ informoval první místostarosta Tomáš Rada.