Dnes, 9. února,opět zasedá krizový štáb kraje, bude projednávat další opatření v souvislosti s výzvou lékařů Děkujeme, odcházíme.
Krizový tým kraje má teď v plánu podle odbornosti svolávat primáře jednotlivých oddělení nemocnic. Kromě jiného je cílem optimálně nastavit fungování mechanismu krizových map informujících o dostupnosti provozuschopných oddělení v jednotlivých místech.

Navíc se chystá zahájení provozu takzvané Help–linky. „Na ní bude bezplatně po čtyřiadvacet hodin denně odborný zdravotnický personál informovat veřejnost o zajištění aktuální péče v regionu,“ sdělil hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Jedná se o součást podepsaného me– moranda o zajištění zdravotní péče v regionu. Podle hejtmana Chovance není samospásné, nezaručí, že po 1. březnu bude zdravotní péče plně fungovat. „Deklaruje ale snahu všech stran pomoci,“ říká.

Další aktivitou hejtmana společně s radním pro zdravotnictví Václavem Šimánkem byl otevřený dopis lékařům, kteří v souvislosti s význou podali výpověď. Je s o– hledem na krizový stav žádostí o zvážení jejich odchodu.

„V Rokycanech jsme dopis předávali během úterka,“ sdělila ředitelka. Informovala také, že pokud jde o nezměněnou funkčnost oddělení, která by mohla vypomoci jiným nemocnicím, je to pouze gynekologicko – porodnické oddělení a dětské.

Primář gynekologicko – po– rodnického oddělení Jan Vileta je zároveň představitelem lékařského klubu v nemocnici. „Zatím se nikdo z kolegů nevyjádřil, že by chtěl stáhnout výpověď,“ uvedl. „Pokud jde o možnosti péče poskytované oddělením, nově se mnou o jejím rozšíření ještě nikdo za kraj nejednal,“ sdělil primář. Dodal, že záměr kolegů poukázat na situaci ve zdravotnictví jeho oddělení podporuje. „Nicméně jsme schopni do určité míry převzít v případě porodů i operací část klientely. Ovšem s o– mezeními. Nejsme personálně ani materiálně vybaveni na suplování klinik u porodů nedonošenců či při jiných rizikových graviditách. Pokud jde o ostatní porody, můžeme jich provést o tři až čtyři sta ročně víc,“ sdělil Vileta.

„To, že se hodláme postarat i o pacienty z dalších spádových oblastí, neznamená, že bychom byli nějak proti kolegům, kteří v rámci výzvy podali výpověď,“ zdůraznila také primářka dětského odděle– ní Marie Přibíková. „Bereme to tak, že je třeba pomoci vyřešit situaci, která nastane – pokud tedy opravdu nastane! Kdokoli přijde, budeme se mu snažit pomoci, s ostatními ne– mocnicemi se o péči podělíme. Fakultní nemocnici ale plně zastoupit nelze,“ říká