Komponovaný pořad Nadace Divoké husy „Change the game aneb Změň hru“ na téma chudoby představí diakonie v úterý od 15.30 hodin klientům nízkoprahového klubu. Později jej předvede také žákům základních škol.

Cílem pořadu je ukázat, jak sport a hry pomáhají dětem žijícím v chudých slumech brazilského města Fortaleza. Tématem je tedy specifická brazilská kultura. „Představíme spoustu nových fotek, zážitků a her. Chceme o tom s dětmi mluvit a diskutovat, protože chudoba, ve které mladí Brazilci žijí, má mnoho příčiin a následků,“ sdělila sociální pracovnice nízkoprahového komunitního centra Petra Beranová.

Podle ředitele rokycanského střediska Petra Neumanna je cílem dlouhodobého multikulturního projektu, v němž už realizovali programy o Africe, arabské a romské kultuře a o Vietnamu, dosáhnout zlepšení pohledu na menšiny a jiné kultury. „Pokud chceme měnit postoje společnosti k jejich vnímání, měli bychom začít vychovávat k pozitivnímu vztahu k těmto skupinám už děti a mládež. Mladí zároveň mohou v rámci rodiny ovlivnit názor dospělých,“ uvedla koordinátorka projektu Radka Musilová.

Rokycanské středisko hodlá v rámci multikulturní výchovy uspořádat v devíti tématických okruzích 36 besed. Projekt realizuje za podpory financí z Norska skrze Nadaci rozvoje občanské společnosti a díky grantu Nadace Vodafone.