Odpolední program pro veřejnost začíná v 15. hodin v budově ČCE v Jiráskově ulici 481 (vedle Komerční banky). Program bude provázet terénní sociální pracovnice Iva Pellarová, která muže díky svým osobním zkušenostem s prací v romské komunitě nabídnout hostům víc než jen teoretické fráze „šustící papírem“.

Workshop týkající se historie Romů začne v půl čtvrté, následovat bude vystoupení dětí navštěvujících pravidelně Nízkoprahové komunitní centrum Akcent, které si připravily ukázku romského tance a zpěvu. Na závěr povede Iva Pellarová, která mluví plynule romským jazykem, workshop zaměřený na seznámení s romštinou a podle zájmu částečně i jednoduchou výuku.

V prostorách, kde bude akce probíhat, návštěvníci uvidí také tématické fotografie a informace o romské historii, jídle, hudbě a dalších kulturních zvyklostech.

Aktivita navazuje na projekt Alternativní kulturní centrum, jehož cílem bylo dosáhnout zlepšení pohledu na menšiny a jiné kultury.

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech provozuje tři svá zařízení. Nízkoprahové-komunitní centrum pro děti a mládež, dále Občanskou poradnu a Centrum podpory rodiny.

(mraz)