Plnohodnotnou výuku se v době uzavření škol snaží žákům a studentům nabídnout formou distanční výuky jejich pedagogové. Oproti jaru se snaží více učit on-line, aby neměli rodiče tolik práce se školou, jako tomu bylo na jaře.

Díky moderním technologiím může například učitel Střední školy živnostenskév Plané najednou komunikovat s celou třídou. A to třeba i z domova. „Na jaře při uzavření škol jsme k výuce používali různé kanály. Facebook, WhatsApp, Bakaláře, školní maily. Fungovalo to, ale pro jistotu jsme nyní najeli na jeden společný systém. Žáci mají zdarma licence Microsoftu, a tak jsme zvolili program Teams,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Dana Buchartová.

V tomto systému pracuje nyní celá škola, tedy tři desítky učitelů a zhruba 270 žáků. „Vedou v něm konference, zadávají se úkoly, chatují. Vysvětlují látku, zodpovídají dotazy. Je to každopádně lepší forma než na jaře,“ doplnila. Hodina tedy může vypadat i tak, jak by vypadala ve třídě, jen s tím rozdílem, že je vedena po síti. A nechybí ani známkování.

„Ne všichni žáci ale jsou připojeni. Několik si jich materiály ke studiu odnáší v písemné podobě ze školy,“ vysvětlila Buchartová.

Učitelů je ve škole minimum. „Umožnili jsme, aby distanční vzdělávání mohli vést z domova,“ dodala.

Střední škola je připravena i na distanční praktickou výuku, která do minulého týdne fungovala v běžném režimu. Například u cukrářského oboru natočila učitelka odborného výcviku video, jak by měl student při výrobě pokrmu postupovat. To rozešle žákům a ti podle něj budou postupovat. Fotografie postupu a výsledku pak zašlou on-line vyučujícímu.

Oproti jaru v přípravě na distanční výuku pokročili i na Základní škole Prapořiště na Domažlicku. „Kolegyně chodí do školy, kde máme rozmístěné vysílací ústředí. Vysíláme na čtyřech programech najednou, máme děti rozdělené do čtyř skupin, i když jsou u nás na škole jen dvě třídy. Děti mají tři hodiny denně a už není seznam úkolů na týden jako na jaře, ale jen třeba něco dodělávají, jako to měly běžně při škole. Na jaře musela rodina více suplovat školu, nyní už to není takové,“ řekl ředitel školy Jan Dobiáš.

Žáčkům ale kontakt chybí. „Stejně ale není nad to, když jsou děti ve škole. Potřebují sociální kontakty. Některé to řeší tak, že když skončí vyučování, ještě si spolu povídají, protože jim kontakt chybí. Pokud je to možné, tak je necháme,“ dodal Dobiáš