Pomohli ven malému pasažérovi, který zůstal zamčený v autě.