„Teď je připravený zase nový seznam lidí, asi o sto dvaceti jménech. Máme u nich přes 2,5 milionu. Tentokrát se jedná hlavně o odpady. Zdaleka to ale nejsou všichni neplatiči. Do zmíněného seznamu jsou zahrnuti ti, kde dluh přesáhl pět tisíc, anebo by mohlo dojít k jeho promlčení,“ informoval starosta města Jan Baloun. „Příští týden budeme jednat s exekutory,“ doplnil. „Než jim záležitosti předáme, chceme ale navzdory nevyužitým předchozím možnostem dát lidem ještě šanci záležitost vyřešit, třeba splátkovým kalendářem,“ říká.“

„Máme pohledávky i u cizinců, většinou rázu dopravních pokut. Jinak drží prim dluhy za odpady a psy. S pokutami dosahují výše 6,5 milionu. Dalších 6 milionů připadá zejména na neuhrazené platby z nebytových prostor,“ vypočítávala vedoucí finančního odboru Jana Králová.

Pokud jde o dluhy za odpady, podílejí se na nich i děti, rodiče za ně částku neuhradí. Přitom v případě nezletilých se tato pohledávka promlčuje až za dvacet let. „Když vezmete pět set korun základ a za jejich neuhrazení roční navýšení o dalších pět set, po dosažení plnoletosti v osmnácti je na mladém člověku rázem vymahatelných 18 tisíc dluhu,“ doplnila Králová.

Odděleným, zato velkým, problémem Rokycan jsou dluhy týkající se bytového fondu. „Za rok 2008 evidujeme na pohledávkách 1 248 542 korun. Z toho jsme 151 523 Kč zajistili dohodami na splátky. Soudní cestou jsme už zažalovali dluhy ve výši 325 923 Kč,“ sdělil Zdeněk Smejkal, šéf Inzuly, která bytový fond spravuje. V současné době probíhá 16 exekucí na dluhy a podali 37 návrhů na platební rozkaz. „Loni jsme vystěhovali soudní cestou 6 bytů pro neplacení, z toho 4 bez náhrady,“ doplnil Smejkal.

Potíž s vymáháním peněz tkví podle úředníků i v tom, že jsou mnozí z neplatičů dlouhodobě nezaměstnaní.“ Jak mám platit, když nedělám,“ bránil se třeba Emil, chodící si pro dávky podpory.

„Pokud by se jednalo o dávky hmotné nouze, z těch ze zákona strhávat nelze, a ani se to v Rokycanech neděje. Tyto dávky nelze postoupit, nemohou být předmětem dohody o srážkách, ani podléhat výkonu rozhodnutí,“ objasňovala vedoucí sociálního odboru Blanka Kohoutová.

U jiných dávek, poskytovaných třeba úřadem práce, podobná omezení neplatí.

Vloni se například uskutečnila stovka exekucí na dávkách státní sociální podpory. „Dosud trvají a letos, do konce února, k nim nově přibylo 23 exekucí. Dluhy našich klientů činí asi 28 milionů korun,“ sdělila Vladislava Pešťáková, vedoucí oddělení dávek státní sociální podpory Úřadu práce v Rokycanech.

Pohledávky se srážejí dlužníkům postupně. S ohledem na občanský soudní řád lidem musí zůstat nezabavitelná částka, zavisející na počtu vyživovaných osob.

Podle Pešťákové mají ale někteří dlužníci tolik pohledávek, že už není z čeho strhnout. „Tato situace je, bohužel, častá. S ohledem na ochranu osobních dat více nelze přiblížit. Ještě snad tolik, že nejvyšší pohledávku evidujeme ve výši 14 miliónů Kč,“ dodala úřednice.