„Jsme velice rádi, že se to nakonec povedlo. Od Plzeňského kraje jsme sehnali významnou dotaci, ve výši dvě stě tisíc a přes tři sta tisíc korun se nám podařilo vyšetřit také z našeho obecního rozpočtu. Akci jsme plánovali už dlouho a máme i konkrétní datum odhalení sochy. Tím bude patnáctý květen. Protože se pro nás jedná o velkou a zajímavou událost, chystáme k tomu i doprovodný program. Při tomto slavnostním předání sochy bušovickým obyvatelům například zazpívá pěvecký soubor Canticorum z Plzně,“ informoval starosta Bušovic Pavel Čechura.

Výstavba v tomto počasí pokračují velice rychle. „Dělá se nám tu výborně. Práce jde od ruky a těšíme se na finální verzi. Podle mého názoru socha výrazně pozvedne vzhled celé návsi a její návrat přijmou i mladí, protože se jedná o významnou historickou památku,“ uvedl pracovník plzeňského kamenictví Zdeněk Polena.

Také sami Bušovičtí si záměr návratu památky chválí. „Zatím jsem slyšel od ostatních obyvatel jen pozitivní ohlasy a za sebe mohu říci, že jsem moc rád, že se k nám socha vrátí,“ řekl Milan Šemokrouch.