„Do projektu se zapojují všichni, zvlášť napilno ale máme asi my z Ekotýmu,” informovala jedenáctiletá Štěpánka Mrázková. Dodala, že jeho členové pod vedením učitelky Věry Benešové si v tomto směru vzali na starost třeba proškolování prvňáčků.

Za Ekotým se také čtyři zástupci vydali na obecní úřad požádat o podporu snah školáků. Jednalo se třeba o kontejnery na separovaný sběr,
s jejichž přistavením pomohla obec téměř obratem. Sudy na chytání dešťové vody kvůli zalévání přislíbila a ve hře je také venkovní učebna, kterou by vedení školy za pomoci úřadu rádo zrealizovalo.

ZŠ Dobřív staví péči o životní prostředí už léta do popředí svých zájmů. Děti se věnují péči o čistotu vod, absolvovaly v tomto směru i exkurze a soutěže, třídí odpady, sbírají nefunkční baterie, petlahve a v neposlední řadě si všímají přírody ve svém okolí. Tyto a další aktivity chce teď škola stvrdit ziskem titulu.

Snahu podpořila i další exkurzí. Žáci 2. až 5. ročníku navštívili firmu Ekodepon
v Černošíně, která se na vlastní skládce zabývá ekologickou likvidací odpadu. Nejprve se malí hosté opětně utvrdili v důležitosti správného nakládání s odpady z domácností. Zhlédli i dokumentární film mapující tento proces, včetně následného zpracovávání. Různé výrobky vzniklé recyklací vytříděných surovin si poté děti mohly i přímo osahat. „Prošli jsme také speciální naučnou stezku s tematicky zaměřenými panely. Lemuje řízenou skládku odpadů, kompostárnu a kogenerač-ní jednotku. Ve finále se žáci ocitli v části provozu, kde už se tyčily vytříděné hromady odpadů, viděli jejich lisování a přípravu na expedici,” sdělila ředitelka Renata Balejová.

Doplnila, že smyslem bylo dětem v praxi ukázat, jak to dopadá s netříděným odpadem, a na druhé straně měly poznat možnosti dalšího využití při správném nakládání
s ním. Všechny poznatky, podobně jako už dříve získané, si starší školáci zaznamenali do pracovních listů. S těmi se potom dále zabývají v rámci samotného projektu i další výuky.