Opět o něco spokojenější mohou být obyvatelé osady Pavlovsko, která patří pod Dobřív. V minulosti napjaté vztahy se daří v novém volebním období oběma stranám dávat do pořádku a občanům vycházejí zastupitelé vstříc. Od prosince má totiž Pavlovsko vlastního technického pracovníka.

„Hned na svém prvním jednání jsme reagovali na stížnosti z osady Pavlovsko. Od prosince pro obec pracuje na dohodu místní občan, který má na starosti zimní údržbu chodníku u autobusové zastávky a u obchodu, případně posyp některých cest. Dále bude provádět čtvrtletní odpočty vodoměrů a od jara sekání a údržbu trávníků. K tomu dle potřeby některé další práce, které přispějí k lepší upravenosti osady," prozradila starosta Dobříva Jiří Ondřejíček. Nastínil zároveň další plány do budoucna: „Dalším krokem bude postupné modernizování používané techniky dle možností rozpočtu a s případným využitím dotačních prostředků."