Dopravu v Dobřívě utlumily dvě akce, které se ale naopak pro místní postaraly o náležitý rozruch. Jedná se o rekonstrukci vodovodu, zajišťovanou obcí, a k ní přibyla Správou a údržbou silnic PK realizovaná proměna silnice. Na té se Dobřív podílí výstavbou chodníku.

O vodovodu (který měl dvě základní části) jsme už informovali. Cena nového se má vyšplhat ke čtyřem milionům a buduje se z trubek o průměru 140 mm. „S výstavbou ve směru od Strašic jsme už dost za polovinou. Potom přijdou na řadu přípojky k domům,“ sdělil starosta Ondřejíček.

Pokud jde o silnici, dodal, že nejprve bylo třeba kvůli svedení dešťové vody do kanalizace vybudovat vpusti a nyní už je v plném proudu rekonstrukce vozovky. Zahrnuje i podložní vrstvy. Termín dokončení celé akce zní na červen příštího roku, ovšem úsek od Strašic po hlavní křižovatku má být zvládnutý do konce října.

Dobřívší si vzali za svůj chodník, který bude silnici lemovat od jedné cedule obce k druhé, v délce 1800 metrů. „Směrem od Strašic bude vedený jednostranně. Přes centrum po obou stranách vozovky a poté bude na Mirošov pokračovat opět jednostranně,“ informoval Ondřejíček. Splnění bezbariérovosti bere za samozřejmost. Cena se vyšplhá asi na 4,5 milionu korun, ale od Státního fondu dopravní infrastruktury je na ni přislíbená dotace ve výše 85 procent uznatelných nákladů. K výměně osvětlení v této etapě nedojde.