Opravovat stávající budovu, zvolit přestavbu při dodržení současných proporcí či úplně bourat a stavět znova? To bylo téma, k němuž se členové vyjadřovali. Rozhodnou ale až zastupitelé.

Místní, jak už jsme dříve uvedli, jsou pro co nejrychlejší opravu školky, spočívající hlavně v odstranění červotoče, dřevomorky a provázání zdí navzájem. Obvod z vepříků ale třeba manželé Kostkovi, Dana Bernášková, Petra Šmolíková i jiní chtěli nechat.

„V komisi jsme se shodli na bourání a zcela nové výstavbě,“ uvedl její předseda Miroslav Jedlička. „Místní prosazují, aby se děti co nejdříve vrátily, tyhle ale ve školce už stejně moc nepobudou – kvůli škole. A cpát peníze do něčeho nevyhovujícího normám nedoporučujeme.“

K názoru se přiklání i finanční výbor. Miluše Vykopalová konstatovala, že finanční situace Rokycan není zrovna dobrá a kromě toho ve školkách je volná kapacita.

„Chápeme Borecké, školku v místě by chtěl asi každý. Ale kdyby zatím vyčlenili dětem z Borku třídu v rokycanské MŠ Pohádka, což je možné, určitě to s nimi rodiče do předškolního zařízení nebudou mít dál, než to mají mnozí třeba zpod Čiliny,“ dodal Jedlička.

Kromě toho byli členové komise názoru, že nová budova by Borku mohla přinést i místnost, kde by se třeba scházel mateřský klub.