„Jsem ráda, že se práce opět pohnou. Zvláště by to bylo potřeba u podchodu při nádraží. Obcházet město je zdlouhavé, tak to lidé berou vlastně staveništěm,“ podotkla při pohledu na obnovený ruch Dana Krátká.
Netrval však dlouho.

Termíny a 1. podchod

Petr Kubrycht, projektový specialista přes stavbu prováděnou firmou Skanska, sdělil: „Nedá se jednoznačně říci, kdy bude co pokračovat. Termíny některých prací známe, jinde, jako třeba v případě podchodu u nádraží, čekáme na schválení projektové dokumentace.“ Tu bylo třeba kvůli vyústění do Dukelské ulice přepracovat. Navržené a dokončované dílo se do skutečného místa nevešlo. Nakonec se bude měnit schodiště, ne přilehlá křižovatka, jak se též uvažovalo.

„Čekáme také na upravenou dokumentaci výstupu z podchodu směrem do centra. Potom teprve budeme moci vypracovat harmonogramy a sdělíme termíny,“ dodal Ku– brycht. Zdržení tentokrát zavinilo mělké založení opěrné zdi, na něž se přišlo až po odhrnutí zeminy. Překládat se bude muset i kabel vysokého napětí.

Podchod u sokolovny

„V případě tohoto podchodu plánujeme úplnou uzavírku ulice Svazu bojovníků za svobodu. Původně se s ní počítalo v lednu a pak byla odvolaná. Nyní se uskuteční 3. až 5. března. Hlavně bude třeba zčásti přeložit kanalizaci,“ sdělil mluvčí MěÚ Jan Engler. Poté má ještě na čas platit jednosměrná uzavírka, skončit by ale měla už 16. 3.

Podjezd a podchod u stadionu

Hned následně – 17. 3. – ale už má firma Skanska zahájit práce na podjezdu u zimního stadionu. „Od sedmnáctého března až do čtyřiadvacátého června bude komunikace pod mostem zcela uzavřená. Důvodem je rekonstrukce mostního tělesa ve druhé koleji a stavba nového podchodu. Objížďka povede po silnici druhé třídy číslo 605 ke kruhovému objezdu a dále Šťáhlavskou a Boženy Němcové,“ informoval Kubrycht. Doplnil ještě, že vzhledem k ukončení jednosměrné uzavírky u sokolovny k 16. březnu připadá v úvahu i alternativní využití tohoto podjezdu.

Na předpoklad zareagoval Petr Pospíšil: „To bude pro řidiče docela veselé. V dubnu má začít rekonstrukce ulice Boženy Němcové, ale přitom jí povede objízdná trasa kvůli uzavření silnice kolem zimního stadionu? Zajímavé!“

Most a nadjezdy

Co se týče mostu překlenujícího Pivovarskou ulici, práce na něm s výjimkou období Vánoc probíhají nepřetržitě. Doprava pod ním vede jedním pruhem a střídavě tu provoz v obou směrech reguluje světelná signalizace.

„V plném proudu je také výstavba obou nadjezdů v Rokycanech, u Borku a nad holobyty. S uvedením nových komunikací do provozu počítáme do konce dubna,“ řekl Kubrycht.