V únoru by měl být hotový západní okruh Plzně, který propojí největší městská sídliště na Severním Předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích. Akce za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni. Celkově bude okruh po dokončení druhé etapy měřit 5,9 kilometru. Stavba započala už v roce 2009 nultou etapou, kdy byl za 174 milionů korun vystavěn kruhový objezd na Borských polích. Na ní navázala etapa první, při níž byla od září 2012 do září 2014 za téměř miliardu korun vybudována komunikace od Domažlické ulice do Křimic. Současná závěrečná fáze zahrnuje stavbu silnice z Křimic na Severní Předměstí.

Zkraje roku plánuje Plzeňský kraj zahájit přestavbu 30 let nevyužívané budovy městských lázní v Plzni. Vzniknout tam mají výstavní plochy pro Západočeskou galerii včetně depozitáře. Do pěti let by měl být objekt zrekonstruovaný. „Vyklízecí práce začnou v lednu, aby byly odhaleny další prostory pro statické průzkumy. Dále budeme vybírat dodavatele na demolici, ta by měla proběhnout nejpozději do poloviny roku tak, abychom mohli udělat geologické průzkumy. Na demolici dvorního traktu máme platné stavební povolení,“ sdělil dříve Deníku architekt Hynek Gloser. Výše celkových nákladů v současnosti činí 1,5 miliardy korun.

Nový trolejbus Škoda 27Tr
Plzeňané se svezou v modernějších trolejbusech. Už v příštím roce

Stavba zázemí pro cestující a řidiče u záchytného parkoviště P+R v Kaplířově ulici na Borech by měla být dokončena v červnu 2023. V jeho přízemí budou veřejné toalety, kavárna, komerční prostory i místo pro technickou správu objektu, vzniknou i krytá nástupiště u zastávek tramvaje.

Výstavba obchvatu je největší investiční akcí také na Klatovsku. V roce 2023 budou práce pokračovat. Práce na stavbě byly zahájeny v říjnu 2021, ale naplno se vše rozjelo letos. Pokračovalo se zemními pracemi a kromě jiného byly také zahájeny práce na všech mostních objektech. „V roce 2022 se také výrazně pokročilo s provedením přeložek inženýrských sítí, především přeložek plynovodů, sdělovacích kabelů, vodovodů a úpravě meliorací,“ uvedla investiční referentka ŘSD, Správy Plzeň Martina Kozlíková. V roce 2023 budou pokračovat práce na hlavní trase, na mostních objektech a budou zahájeny stavební práce na plánovaných okružních křižovatkách. Stejně tak se začne s úpravami silnic II. a III. třídy a místních komunikací, pracemi na cyklostezkách a úpravě silnice I/22 na Horažďovice, při jejíž realizaci bude provoz veden po provizorní komunikaci, která bude po dokončení v roce 2024 odstraněna.

Pokračovat bude výstavba nové sportovní haly v Sušici. Společnost vyhrála výběrové řízení na stavbu, ale nebyla schopna dodržet termíny, krátce po zahájení tak byla stavba zastavena. Důvody byly od nedostatku pracovníků, přes nedostatek materiálu až po stále se zvyšující ceny všeho, čili nebyla firma schopna udržet vysoutěženou cenu. „Dohodli jsme se se stávajícím zhotovitelem, že ukončíme smluvní vztah, protože termíny kvůli všem prodlením nejsou schopni dodržet a začátkem roku vypíšeme nové výběrové řízení na zhotovitele," řekl starosta Sušice Petr Mottl.

Budova kulturního domu Peklo v Plzni
Peklo má naději. Jeho využití bude řešit speciální skupina odborníků

Pro nově zvolené vedení Rokycan je prioritou rekonstrukce sokolovny. Dominanta v Jiráskově ulici je už několik let zavřena, městu především velký sál citelně chybí. Kromě toho by měla začít generální oprava frekventované Jiráskovy ulice. Tepny, kterou denně projedou tisíce nákladních i osobních vozidel.

V Tachově plánují letos zprovoznit kinosál a taneční sál areálu Mže. Slavnostně se otevře v březnu, do té doby bude ve zkušebním provozu. „Dále bude po celý rok probíhat rekonstrukce jízdárny, která bude kompletně dokončena na konci roku. Z větších investičních akcí je dále v plánu dostavba pavilonu mateřské školy Pošumavská a přechod na Plánské ulici s napojením na autobusovou zastávku u Leki, obojí se zahájením v druhé polovině roku, což je závislé na spuštění dotačních programů,“ vyjmenoval starosta Tachova Petr Vrána. Na jaře začne kompletní rekonstrukce Jiráskovy ulice. „Jako první proběhne kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek. V současné době probíhá stavební řízení na rekonstrukci náměstí. Chceme být připraveni k realizaci od roku 2024,“ dodal Vrána.