Druhý díl obecní kroniky (1953 – 2000) s fotografickou přílohou, dále kroniku školy z let 1928 – 1961 a pamětní knihu obecní školy z let 1884 – 1910.

Jako nejcennější dokument byla předána kniha Památník obětí první světové války z Těškova v kožené vazbě. Publikace popisuje osudy padlých občanů v letech 1914 až 1918 včetně jejich fotografií. Zmíněné písemnosti byly postupně okresním archivem digitalizovány a ke zveřejnění jsou pro všechny zájemce.