„Bolí mě, že se likviduje majetek, který byl nedávno značným nákladem rekonstruován. Ze zveřejněné fotografie lze vidět, že ne všichni si váží vynaložených protředků,“ reagovala Hlávková.

Navrhla přednostovi stanice, aby České dráhy požádaly úřad práce o zřízení dvou míst na veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci by mohli kromě úklidu dohlížet na dodržování pravidel slušného chování v hale i v okolí nádraží.

Přednosta prý hodlá na tento návrh vážně reagovat.