„Jsem příjemně překvapený, že konečně semafory zmizely, i když jsem to čekal už dříve,“ konstatoval včera starosta Jan Baloun.

Podle informace Martina Cibulky z dopravního inspektorátu se ale nejedná o předání úseku do předčasného užívání. „Skončily jen stavební prá– ce na mostě a je dokončený kruhový objezd. Závady jsem zatím neshledal, takže nebyl důvod, aby se tamtudy nepustila doprava normálně. Včera ráno jsme otáčeli semafory,“ sdělil. Ke zprovoznění úseku Jaroslav Anton, vedoucí odboru rozvoje města, dodal: „Ukončená je pouze část stavby. Rekonstrukcí, včetně rozšíření kvůli autobusové zastávce, prošel most přes Rakováček. Na něm a v nejbližším okolí zfrézovaný asfaltový koberec nahradila nová obrusná vrstva. Nový koberec pokryl také kruhový objezd a bezprostřední část silnice zasažené výstavbou křižovatky.“ Pokud jde o průměr nového objezdu, měl by být vyhovující. „Dělala se zkouška průjezdnosti kamionem a podle toho se upravovaly dělící ostrůvky,“ doplnil Anton.

O víkendu by měly práce v ulici B. Němcové pokračovat pokládáním finální obrusné vrstvy v úseku vymezeném křižovatkami s ulicemi Zeyerovou a Družstevní.