Od třinácti hodin mohou v Domě kultury uhradit příspěvky, aby si pak poslechli, co se v loňském roce podařilo a kde byly rezervy.

Následuje neformální část setkání s informacemi o květnovém zájezdu, přihláškách pro pobyt v Železné Rudě (od 20. do 27. června), atd.

Mezi dříve narozené zavítají i mladí tanečníci z rokycanského souboru.