Dvě Marie – místostarostka Hlávková a matrikářka Páníková – nejprve předstoupily před Dagmar Celundovou z Rokycan a Michala Kluga z Tlučné.

Vystřídali je Zdeněk Vild ze Lhoty pod Radčem a Veronika Starostová ze Žebráku. „Poslední obřad je mezinárodní. Ženich z Chříče vstupuje do manželství s nevěstou z Ukrajiny,“ podotkla Páníková.