Prostřední událostí totiž byla zlatá svatba jejích rodičů. Anna a Zdeněk Jakšovi oprášili slib věrnosti po padesáti letech. Vychovali dvě děti a dnes mají nezměrnou radost z pěti vnoučat i tří pravnoučat.

Kromě toho se skok do manželství týkal po třinácté hodině Kamily Reitmayerové ze Svojkovic a Petra Darnadiho z Rokycan. Dění uzavírali René Hájek s Monikou Dienstbierovou. Další obdobně laděný den se chystá na sobotu 5. prosince.

Kromě prostor v okresním městě je mezi snoubenci oblíbené rekonstruované křídlo zámku v Mirošově.