„Cílem je spojení mladých lidí odlišných kultur a národností. Chceme, aby se naši kluci i děvčata seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru,“ zdůraznila zástupkyně ředitele ZŠ Věra Peterková.

Smyslem akce je dále rozvoj komunikačních dovedností a jazykových kompetencí žáků v anglickém jazyce.

Vrcholem čtyřdenní události bude ve čtvrtek 31. ledna od 10 do 11.30 hod projektový den, přístupný i pro veřejnost. Dodejme, že garantem se stala organizace AIESEC. 

Houbovka nebo čajíček
Smečka ze Smědčic sklízela ovace