Vzrůstající hustota dopravy v Ejpovicích byla ústředním argumentem pro výstavbu obchvatu. Zatímco v roce 2005 projelo obcí asi šest tisíc vozidel, průzkum provedený před čtrnácti dny dokonce hovoří až o sedmi tisících. Právě tato čísla by mohla být bernou mincí v boji o vybudování přeložky silnice II/605.

Na základě jednání představitelů Plzeňského kraje se starostkou Marií Šrailovou byla nedávno provedená už zmíněná studie. „Sedm dní jsme monitorovali automobilový provoz daného úseku, a to automatickým detektorem. Ačkoliv jde o předběžné výsledky, nejintenzivnější byl v pátek. Jednalo se o počet sedm tisíc čtrnáct vozidel," sdělil vedoucí dopravy a silničního hospodaření Jaroslav Vejprava. Vyjma toho bylo prováděné i ruční sčítání nákladních vozů, včetně zápisu poznávací značky. Do akce se zapojili i policisté, kteří minulý týden sledovali, zda-li si právě řidiči nákladních vozidel přes Ejpovice nezkracují cestu a nevyhýbají se placení mýtného. „Přibližně padesát procent zastavených zahajovalo svou jízdu v jiném než v Plzeňském kraji, zpravidla šlo o Středočeský region. Tento výsledek tedy potvrzuje předložený argument," potvrdil Vejprava.

Místní obyvatelé o obchvat usilují už od roku 2006. Důvody pro jeho výstavbu se ovšem netýkají pouze hustoty dopravy, ale i nebezpečné křižovatky v horní části vesnice. „Přejít silnici v tomto úseku je opravdu náročné. Podobně je tomu, když vyjíždím od školy směrem na Plzeň. Provoz je zde poměrně velký," sdělila ředitelka tamější školy Eva Manclová. Stejně jako mnoho občanů je jednoznačně pro vybudování přeložky dané komunikace. „Myslím, že je to nejlepší krok pro bezpečnost naši i našich dětí," uzavřela Manclová. Podle jejího názoru kvůli možnému riziku jezdí žáci raději vlakem, než aby chodili na autobus přes tuto křižovatku.

Provedený průzkum snad Ejpovickým pomůže, aby se záležitost pohnula kupředu. „Verdikt by měl být vyřčený do července. V případě kladného závěru vydá Plzeňský kraj příkaz o zahájení územního řízení, včetně vyvlastnění dotčených pozemků," doplnila starostka Marie Šrailová. Tím by se vyřešil klíčový problém, kvůli němuž se celý projekt musel nedávno zastavit.